!

hoặc


uu-dai-20-11-cho-nami

Cho Nami tri ân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, giúp các cô cậu học trò chọn quà thể hiện tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến những người thầy, người cô, những người đôi tay bám đầy bụi phấn.

Trong ngày 2 ngày, 1920/11 tới đây, Cho Nami GIẢM TRỰC TIẾP 10% mọi giá trị đơn hàng, để bạn dễ dàng chọn quà tặng thầy cô.

Cho Nami cùng bạn trao lời yêu thương đến thầy/cô. 

2018 @ Cho Nami